STGM – “Birlikte” Programı

Kurumsal Kapasite Güçlendirme/ Çocuklarla barış, Ayrımcılıkla Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet Atölyeleri; çatışma ve sonrasında çocukların nefret ve düşmanlaştırma, kendi aralarında şiddet uygulama gibi durumların tespiti üzerine çocuklarla barış ve ayrımcılık çalışma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu çerçevede Derneğimiz ve konu ile doğrudan çalışan STÖ’leri ile Barış Atölyesi içeriği ve modülü üzerine çalışmalar yapmaktayız.

STGM Birlikte Logo 400x300