Uzman Alım İlanı

RENGARENK UMUTLAR DERNEĞİ
SANAT PEDAGOJİSİ UZMAN HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

IPA/2020/421-391/02-200000146 HİZMET/ MAL ALIMI

Madde 1 – Hizmetin Tanımı: IPA/2020/421-391/02-200000146 “Çocuklar için Sanat ” Projesi uygulanması çerçevesinde program kapsamında 2.1 bütçe koduna istinaden Sanat Terapisti için Danışmanlık şirketinden Rengarenk Umutlar Derneği tarafından Uzman desteği Hizmet alımı yapılacaktır.

Madde 2 – Hizmetin Amacı:
Bu program kapsamında desteklenecek olan “Çocuklar İçin Sanat” projesi Rengarenk Umutlar Derneği tarafından yürütülmektedir.“Çocuklar İçin Sanat” çalışmasında Sanat Pedagojisi konusunda uzman birinden 3 ay sürede toplamda 14 gün hizmet alımı yapılacaktır.

2.1- Sanat Pedagojisi Uzmanı

İlgili faaliyetlere göre gerçekleştirilecek hizmet alımlarından bu şartnameyi ilgilendiren Sanat Pedagojisi Uzmanı çocuklar ile gerçekleştirilecek atölyelerde görünürlük, sürdürülebilirlik ve atölyelerin kurulumu konusunda destek olacaktır. Bu kapsamda Danışmanlık Şirketinin aşağıda belirtilen kritirerlere uygun teklif sunması beklenmektedir.
Uzman kişinin Çocuk Hakları konusunda yeterli bilgiye sahip olması
Uzman kişinin Çocuklar ile hak temelli çalışma deneyimi olması
Uzman kişinin Çocuklar ile Sanat Pedagojisi konusunda daha önce çalışma deneyimi olan
Uzman kişinin Rengarenk Umutlar Derneğinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Çocuk Güvenliği konusundaki ilkelerini kabul etmesi
Uzman kişinin Çalışma kapsamında İzleme ve raporlama deneyimi olan.
Uzman kişi sanat pedagojisi konusunda çalışmaların görünürlük, sürdürülebilirlik ve atölye kurulum çalışmalarında deneyim sahibi olması.

Rengarenk Umutlar Derneği olarak önceliğimiz hizmet alımını tek bir Danışmanlık şirketinden alabilmektir. Program kapsamında belirlenen bütçeye istinaden Danışmanlık şirketinin Diyarbakır’da olması tercih sebebidir. Program sürecinde hizmet alımına istinaden fatura vey a makbuzlar KDV istisnasına göre hazırlanmalıdır. Fatura veya makbuzda oluşacak ayrıca giderler , masraflar ( stopaj vs ) Danışmanlık şirketine ait olacak olup teklifin bu kapsamda sunulması beklenmektedir.

Madde 3 – Hizmetin Kapsamı
Refugio Merkezinde Resim, Müzik, Grafiti ve Drama eğitimi almış aktivistlerin gönüllülerle beraber çocuk ve gençlerle çalışmak üzere hazırlayacağı atölyeler için Uzman kişi görünürlük,sürdürülebilirlik ve atölye kurulum sürecinde uzmanlık desteği sunacaktır. Danışmanlık şirketinden hizmet alımı için Uzman kişide belirlenen özellikler olsada proje bütçesine bağlı olarak hizmet alımında çalışma süreleri değişebilir. Çalışma süresi faaliyet planına göre planlanır.
Madde 4: Lojistik Ve Zamanlama
Hizmetin sağlanacağı yer
Diyarbakır
Başlama tarihi ve uygulama süresi
15.08.2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan hizmet alımı için Danışmanlık şirketlerinin 07. 08.2023 tarihine kadar teklif vermeleri beklenmektedir. 07.08.2023 tarihi sonrasında verilen teklifler geçersiz sayılacaktır.
Madde 5: Deneyim / Özellik:ş
Madde 2- de belirtilen hizmet alımına istinaden bilgisi ve deneyimi olan Danışmanlık şirketlerinden teklif alınacaktır.
Danışmanlık şirketi tercihen Diyarbakır’da olmalıdır.
Hizmet alımında teklif şartnamesinde belirtilen hizmet için Uzman kişiden beklenen işler zamanında yapılmalıdır.
Uzman hizmet alımı sürecinde belirtilen kriterlerde uzmanlık sağlayamayacak kişide değişiklik mümkün olmalıdır.
Uzman kişi Sanat Pedagojisi konusunda en az 2 yıl deneyimli olmalıdır.
Uzman kişi
Danışmanlık Şirketi Rengarenk Umutlar Derneği’nin ihtiyaçlarını , çalışma amaçlarını bilmeli bu doğrultuda Uzman önermelidir.
Danışmanlık şirketi Rengarenk umutlar Derneği’nin çocuğa yaklaşım ve politika belgelerini kabul ederek anlaşma sağlamalıdır.
Teklif veren şirketler ile teklif öncesi proje ekibi tarafından ön görüşme yapılacaktır. Yukarıda belirtilen deneyimler ve referanslar çerçevesinde en uygun teklifi veren şirket ile anlaşma sağlanacaktır.

Talep edilen Hizmetlerde Yüklenici tarafındaki aksama durumunda (taahhüt edilen tarihlerde iş/hizmetin verilmemesi) cezai madde uygulanacaktır. Aylık hak edilen ödemenin sözleşme bedeli üzerinden %10’u (yüzde on) ceza bedeli olarak kesilecektir.