Mal/Hizmet Satın Alımı

12.08.2023

RENGARENK UMUTLAR DERNEĞİ
ULUSLARARASI SEYAHAT VE KONAKLAMA HİZMET SATIN ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

IPA/2020/421-391/02-200000146 HİZMET/ MAL ALIMI

Madde 1 – Hizmetin Tanımı: IPA/2020/421-391/02-200000146 “Çocuklar için Sanat ” Projesi uygulanması çerçevesinde program kapsamında 1.1 Uluslararası Seyahat , 4.1.1 Konaklama bütçe kalemlerine istinaden Rengarenk Umutlar Derneği tarafından Hizmet alımı yapılacaktır.

Madde 2 – Hizmetin Amacı:
Bu program kapsamında desteklenecek olan “Çocuklar İçin Sanat” projesi Rengarenk Umutlar Derneği tarafından yürütülmektedir.Program kapsamında “Çocuklar İçin Sanat” çalışması kapsamında 6 kişi Almanya’nın Münih şehrinde bulunan Refugio sanat terapi merkezinde Resim,Müzik,darama,ve grafitti bölümlerinde eğitim alacaklar. Bu çalışma kapsamında 6 kişinin yurt dışı Ulaşım ve konaklama ihtiyaçları doğrultusunda organizasyon şirketinden hizmet satın alımı yapılacaktır.
Bu ihtiyaç kapsamında anlaşma yapılacak organizasyon şirketinden aşağıda belirtilen doğrultuda hizmet vermesi beklenmektedir.
1.1) Uluslararası Seyahat ve Konaklama; 6 kişi için Almanya’nın Münih şehrine hava yolu ile gidiş ve Almanya’nın Münih Şehrinden Diyarbakır’a hava yolu ile dönüş hizmeti , program kapsamında konaklama ihtiyacı kapsamında 6 kişi için Münih Şehrinde bulunan Refigio sanat merkezine yakın otele ihtiyaç duyulmaktadır.
Renfarenk Umutlar Derneği olarak önceliğimiz yukarıda belirtilen hizmet satin alımı için tek bir tedarikçiden hizmet alabilmektir. Aynı zamanda hizmet satin alımı şartnamede belirtilen süre içinde hazırlanıp Rengarenk Umutlar Derneği’ne KDV’den muaf şekilde sunulması beklenmektedir. Tedarikçi bu noktada hem teklifini hem de anlaşma sonrası faturayı KDV ististnasına göre hazırlamalıdır. Program kapsamında bütçe kalemleri gözetilerek hem Diyarbakır hemde ayrıca illerden alınan tekliflerde değerlendirilecektir.

Madde 3 – Hizmetin Kapsamı
Madde 2 de belirtilen amaç doğrultusunda ihtiyaç duyulan hizmet satin alımı kapsamında ulaşım ve konaklama hizmet alımına istinaden ;
1- 6 kişi için 25 Eylül 2023 tarihinde Diyarbakır’dan Almanya’nın Münih şehrine hava yolu ile gidiş 11 Ekim 2023 tarihinde Almanyanın Münih şehrinden Diyarbakır’a dönüş ulaşımı için sağlanması.
2- 6 kişi için 25 Eyllül 2023 tarihinde Almanya’nın Münih şehri Havaalınından Refigio Sanat Merkezi adresine ( Rosenheimer Straße38 81669 München) ulaşımın sağlanması.
3- 6 kişi için 25 Eylül 2023 / 30 Eylül 2023 tarihlerinde konaklama için Refigio sanat Merkezine yakın otelin sağlanması ve 6 kişi için otel belirlenirken sabah kahvaltı ve aksam yemeklerinin de konaklama hizmet satin alımı dahilinde olması.

Madde 4: Lojistik Ve Zamanlama
4.1. Hizmetin sağlanacağı yer
Türkiye
4.2. Başlama tarihi ve uygulama süresi
25.08.2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan hizmet alımı için organizasyon şirketlerinin 18. 08.2023 tarihine kadar teklif vermeleri beklenmektedir. 18.08.2023 tarihi sonrasında verilen teklifler geçersiz sayılacaktır.

Madde 5: Deneyim / Özellik:
1. Organizasyon şirketi Diyarbakır’dan olabilir ancak uygun fiyat ve deneyime sahip olan Diyarbakır dışındaki organizasyon şirketlerininde teklifleri değerlendirmeye alınacaktır.
2. Organizasyon şirketi hizmet alımı esnasında madde 2 ve madde 3 te belirtilen ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet sağlamalıdır.
3. Organizasyon şirketinin madde 3 ve madde 4 te belirtilen ihtiyaçlar doğrultusunda en az 3 yıl süreli deneyiminin olması.
4. Organizasyon şirketinin Uluslararası çalışma konusunda deneyiminin olması ve bu konuda destekleyici referansının ve örneklerinin olması.
5. Organizasyon şirketi hizmet sağlayacağı süre boyunca Rengarenk Umutlar Derneğini her konuda bilgilendirmelidir.
6. Organizasyon şirketi Rengarenk Umutlar Derneğinin ihtiyaçlarını anlayabilmeli ve hizmeti bu ihtiyaç dahilinde önerebilmelidir.
7. Organizasyon şirketi anlaşma sağlanacak ücret dışında Rengarenk Umutlar Derneğine ayrıca ücret bedeli çıkaramaz .
8. Organizasyon şirketi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda Rengarenk Umutlar Derneği’nin politika belgesini kabul eder ve sunacağı hizmette politika belgesinde yer alan ilkeler doğrultusunda hizmet sunmayı taahhüt eder.
9. Teklif veren firmalar ile teklif öncesi proje ekibi tarafından ön görüşme yapılacaktır. Yukarıda belirtilen deneyimler ve referanslar çerçevesinde en uygun teklifi veren organizasyon şirketi ile anlaşma sağlanacaktır.
10. Talep edilen Hizmetlerde Yüklenici tarafındaki aksama durumunda (taahhüt edilen tarihlerde iş/hizmetin verilmemesi) cezai madde uygulanacaktır. Aylık hak edilen ödemenin sözleşme bedeli üzerinden %10’u (yüzde on) ceza bedeli olarak kesilecektir.