MAL/HİZMET SATIN ALIMI

 

                                                                                                                                     27.10 .2023

                                            EKİPMAN TEKNİK ŞARTNAME

IPA/2020/421-391/02-200000146  HİZMET/ MAL ALIMI

 Madde 1 – Hizmetin Tanımı: IPA/2020/421-391/02-200000146 “Çocuklar için Sanat ” Projesi uygulanması çerçevesinde Rengarenk Umutlar Derneği  tarafından Hizmet /mal alımı

Madde 2 – Hizmetin Amacı:

Bu program kapsamında desteklenecek olan “Çocuklar İçin Sanat” projesi Rengarenk Umutlar Derneği tarafından yürütülmektedir. Çocuklar İçin Sanat programı  kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler şunlardır. Refugio Merkezinde Resim, Müzik, Grafiti ve Drama eğitimi almış aktivistlerin gönüllülerle beraber çocuk ve gençlerle çalışmak üzere hazırlayacağı atölye merkezinde kullanılacak malzemelerdir.

 

 • Atölye merkezi için Ekipman Malzemeleri

İlgili faaliyetlere göre gerçekleştirilecek hizmet alımlarından bu şartnameyi ilgilendiren Atölye merkezi kurulumu için Ekipman  Malzemelerini kapsamaktadır. Proje kapsamında atölye merkezinde Drama, Sanat ve Grafitti atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler için ihtiyaç duyulan mazlemelerin muhafaza edilmesi çalışmalardaki çıktıların arşivlenmesi için aşağıda belirtilen malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu ihtiyaç kapsamında anlaşma yapılacak olan Tedarikçi’den aşağıda belirtilen malzeme ve adedine uygun teklif sunması beklenmektedir. Proje kapsamında Rengarenk Umutlar Derneği tarafından Tedarikçi’den alınacak olan Atölye merkezi için Ekipman  malzemeleri şunlardır;

 • 3 adet  2m/1m ölçülerinde raflı , kapaklı ahşap dolap

 

Renfarenk Umutlar Derneği olark önceliğimiz tüm malzemelerin tek bir tedarikçiden alınmasıdır. Ancak tedarikçide bulunmayan malzemeler başka bir tedarikçiden fatura veya fiş karşılığında Teknik şartname hazırlanmadan alınabilecektir. Malzemelerin kısa süre içinde hazırlanıp Rengarenk Umutlar Derneği’ne KDV’den muaf şekilde teslim edilmesi beklenmeketedir. Tedarikçi hem teklifi hemde satin alım sürecinde faturayı KDV istisnasına göre hazırlamalıdır. Malzemelerin eksiksiz ,sağlam ve istenilen nitelikte olması adına Tedarikçinin Diyarbakır’da olması tercih sebebidir.

Malzemeler atölye çalışmalarında uzun süreli kullanılacağından tedarikçilerden en uygun  kullanışlı, kaliteli ürünleri sunmaları beklenmektedir.

Madde 3 –  Hizmetin Kapsamı

Refugio Merkezinde Resim, Müzik, Grafiti ve Drama eğitimi almış aktivistlerin gönüllülerle beraber çocuk ve gençlerle çalışmak üzere hazırlayacağı atölye merkezinde malzemelerin ve arşivlenecek çıktıların muhafaza edilmesi amaçlı  kullanılacak malzemelerdir.Tedarikçi’den alınacak malzemeler belli özelliklerde olsada proje bütçesine bağlı olarak alınacak malzemelerde marka ve özellik değişebilir. Rengarenk Umutlar Derneği politika belgelerine bağlı olarak  öncelikle satın alınacak malzemelerin  sağlığı tehtid etmeyecek  malzemelerden olması gerekmektedir.

Madde 4: Lojistik Ve Zamanlama

 • Hizmetin sağlanacağı yer

Diyarbakır

 • Başlama tarihi ve uygulama süresi

27.10.2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan malzeme alımı    için tedarikçilerin    29.10.2023 tarihine  kadar teklif vermeleri beklenmektedir. 29.10.2023 tarihi sonrasında verilen teklifler geçersiz sayılacaktır.

Madde 5: Deneyim / Özellik:

 1. Madde 2- de belirtilen malzemeleri tedarik edebilecek ve malzemelere dair bilgisi olan firmalardan teklif alınacaktır.
 2. Tedarikçi tercihen Diyarbakır’da olmalıdır.
 3. Ekipman teslimatı zamanında yapılmalıdır.
 4. Eksik ,kırık,kullanılmayacak malzemelerde değişiklik veya garanti mümkün olmalıdır.
 5. Tedarikçi Rengarenk Umutlar Derneği’nin ihtiyaçlarını , çalışma amaçlarını bilmeli bu doğrultuda malzemeleri önermelidir.
 6. Tedarikçi Rengarenk umutlar Derneği’nin çocuğa yaklaşım ve politika belgelerini kabul ederek anlaşma sağlamalıdır.
 7. Teklif veren firmalarla teklif öncesi proje ekibi tarafından ön görüşme yapılacaktır. Yukarıda belirtilen deneyimler ve referanslar çerçevesinde en uygun teklifi veren firma ile anlaşma sağlanacaktır.
 8. Talep edilen Hizmetlerde Yüklenici tarafındaki aksama durumunda (taahhüt edilen tarihlerde iş/hizmetin verilmemesi) cezai madde uygulanacaktır. Aylık hak edilen ödemenin sözleşme bedeli üzerinden %10’u (yüzde on) ceza bedeli olarak kesilecektir.