Bağış Yap

ZİRAAT BANKASI
Rengarenk Umutlar Derneği
Türk Lirası Hesabı
IBAN:
TR41 0001 0000 9184 9571 1350 01
Hesap No: 849571135001
Swift: TCZBTR2A

ZİRAAT BANKASI
Rengarenk Umutlar Derneği
Euro Hesabı
IBAN:
TR84 0001 0000 9184 9571 1350 03
Hesap No: 849571135003
Swift: TCZBTR2A


80 Etkinlik

Dernek, Suriçi’nde yaşayan toplam 1000 çocuğa doğrudan ve dolaylı yollarla erişti.

35+ gönüllü

Dernek bünyesinde bir çok sivil toplum kuruluşundan temsilcilere ek, herhangi bir yerde aktif çalışmayan ve çeşitli alanlarda uzmanlıkları bulunan gönüllüler yer almaktadır.

Kredi kartınız ile online bağış yapabilmeniz için, çok yakında Fonzip sistemini kullanıyor olacağız.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Çalışmamızın odağını, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşanan çatışmalardan etkilenen 4-18 yaş arasındaki çocuklar oluşturmaktadır. Bu yaş aralığındaki çocukların  gündelik hayatlarına yansıyan travmaların etkilerini azaltabilmek için, sosyo- kültürel ve psikososyal çalışmalar düzenlemektedir. Derneğimiz kuruluş amaç ve ilkeleri çerçevesinde aşağıda belirtilen alanlarda görev ve sorumluluklar üstlenmektedir:

Çocukların günlük rutin yaşantılarında, göç, çatışma ve doğal afetler dahil her türlü kriz zamanlarında, her türlü ihmal ve istismara karşı koruyucu ve önleyici çalışmalar yapmak. Barış kültürünü ve çocukların temel hakları olan üstün yarar, yaşama ve gelişme, katılım ve ayrımcılık yapmama doğrultusundaki çalışmaları çocuklarla birlikte yeniden inşa etmek.

Derneğimiz kuruluş amaç ve ilkeleri çerçevesinde aşağıdaki alanlarda görev ve sorumluluklar üstlenmektedir;

  • Sosyal çalışmacı, sosyolog, psikolog ve çocuk hakları çalışanları ile travma sonrası sağaltıcı atölyeler ve çalışmalar yapmak;
  • Çatışmalı ortam, göç ve benzeri toplumsal veya doğal olaylar nedeniyle bozulan sosyal ve kültürel yapının onarılmasını destekleyecek etkinlikler düzenlemek;
  • Hedef gruplara yönelik durum ve ihtiyaç tespiti çalışmaları yapmak;
  • İhtiyaç alanlarında eğitimler düzenlemek;
  • İhtiyaç alanlarında hizmetlere erişimi desteklemek;
  • Hak temelli bir yöntemle, önleyici ve iyileştirici çalışmalar yapmak;
  • Haklara dair izleme ve savunuculuk faaliyeti yapmak.