Çalışmalarımız:

Hedef kitlemiz toplumun ayrımcılığa uğrayan ve dezavantajlı kesimleri.

Özellikle kadın ve çocukların kamusal hizmetlere erişimini desteklemeyi amaçlıyor; sosyal, kültürel, eğitimsel ve sağlıkla ilgili sorunlarının çözümlerini bulmak için çalışıyoruz.

Aktif olarak projeler geliştiriyor, faaliyetler düzenliyoruz.

Kadın ve çocukların bulunduğu mahalle, okul, yurt, açık veya kapalı kurum, iş yeri vb. yerlerde kadın ve çocuk hakları konusunda bilinçlendirme etkinlikleri planlıyor, projeler hazırlıyoruz.

PROJELER

STGM – “Birlikte” Programı

Kurumsal Kapasite Güçlendirme/ Çocuklarla barış, Ayrımcılıkla Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet Atölyeleri; çatışma ve sonrasında çocukların nefret ve düşmanlaştırma, kendi aralarında şiddet uygulama gibi durumların tespiti üzerine çocuklarla barış ve ayrımcılık…

Sabancı Vakfı – “Çocuklar için Rengarenk Umutlar”

Diyarbakır’da yıkıma maruz kalan mahallelerde yaşanan zorunlu göçün çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojik tahribatı hafifletmek ve bununla beraber bölgede oldukça kısıtlı bulunan kütüphane, kitapevi ve sosyal tesislerin dolduramadığı kültürel açığı iyileştirmek,…

ATÖLYELER

Bağlama Atölyesi

Yürütmüş olduğumuz müzik atölyesinde 8 ay boyunca  10-12 yaş grubundaki 12 çocuk ile BAĞLAMA enstrümanını  tanımaya dönük teorik bilgiler paylaşıldı. Müziğin  coğrafyamızdaki  çoksesliliği  ve bu çoksesliliğin biraradalığını kavramaya dönük  atölye…

ETKİNLİKLER

Rengarenk Umutlar Favicon 100x100

Erken Çocukluk Eğitimi Oyun Odaları

Oyun odalarında çocukların sosyal yönleri, kas- motor gelişimleri ve bilişsel süreçlerinin daha sağlıklı gelişmesine katkı sunuyoruz. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet ve farklılıklara saygı duyma gibi alternatif eğitim programları uyguluyoruz.

Rengarenk Umutlar Favicon 100x100

Tahir Elçi Oyuncak Kütüphanesi

Hayal gücünü, gelişimini ve becerilerini güçlendiren; şiddeti özendirmeyen, cinsiyetçiliği pekiştirmeyen ve ayrımcılığı çağrıştırmayan yeni ve 2. el oyuncakları oyuncağa erişimi olmayan çocuklar ile buluşturuyoruz. Üyelik sistemi olan kütüphaneye, çocuklar gelip istedikleri oyuncağı alıyor ve 1 hafta sonra yenisi ile değiştirmek üzere getiriyorlar.

Rengarenk Umutlar Favicon 100x100

Kütüphane

Çok dilli kitaplardan oluşan kitap kütüphanesi, her yaştan çocuğun faydalanabileceği içeriklerle oluşturuldu. Çocukları anadillerinde eğitim materyalleri ile buluşturarak hem ana dil hem de okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Ķurmanci, Zazaki, İngilizce ve Türkçe dillerinde yazılmış yaklaşık 1500 kitaptan oluşan bir kütüphane kurduk. Çocukların ödünç kitap almalarına olanak sağlayan kütüphanede "okuduğunu anlama ve yorumlama " etkinlikleri de düzenlenmektedir.

Rengarenk Umutlar Favicon 100x100

Atölyeler

7-16 yaş arası çocuklar ile drama, toplumsal cinsiyet, koro, farklılıklara saygı, sanat gibi bir çok atölye gerçekleştiriliyor. Çocukların suça bulaşmasını önlemek, sosyal -kültürel gelişmelerine destek olmak ve Diyarbakır da yaşanan yoğun silahlı çatışmalı sürecin çocuklar üzerinde yarattığı travmaların etkilerini azaltmak için çeşitli atölyeler açarak çocukların sosyo-psikolojik iyileşme sürecine ve sosyalleşmelerine katkı sunuyoruz. Drama Atölyesi/ Sanat Atölyesi/ Oyun Atölyesi/ Dil Atölyesi/ Çocuk Hakları Atölyesi/ Müzik Atölyeleri/ Halk Dansları/ Micro Makrome Atölyesi/ Fotoğraf Atölyesi

Rengarenk Umutlar Favicon 100x100

Çocuklarla Söyleşiler & Sanatsal Aktiviteler

Çocukların önerileri ile her hafta kentteki sanatçı, sporcu, iş insanı vb. farklı meslekler gruplarını tanıyacakları söyleşiler düzenliyoruz. Ayrıca kentte gerçekleşen sanatsal-sportif etkinliklere çocukların katılımını sağlıyoruz.

Rengarenk Umutlar Favicon 100x100

Yaz Kampları...

Her dönemin sonunda yaklaşık 15 çocuk ve 3 gönüllü eğitmen eşliğinde çocuk yaz kamplarına katılım sağlıyoruz. Çocukların yaşadıkları coğrafyadan uzaklaşıp yoğun ders ve kursların çocuklar üzerinde yarattığı yorgunluğu atabilmelerine ve gittikleri bölgenin tarihi - kültürel dokusunu tanımalarına destek oluyoruz.

Rengarenk Umutlar Favicon 100x100

Kadınlara yönelik farkındalık geliştirici çalışmalar...

Dernek merkezinin bulunduğu mahallelerde yaşayan kadınlara yönelik çeşitli güçlendirici çalışmalar yürütüyoruz. Her hafta evlerini ziyaret ederek 10-15 kişilik gruplara alanında uzman eğitimcilerle Toplumsal cinsiyet, Farklılıklara saygı, çocuk psikolojisi, üreme sağlığı, çocukla iletişim vb. gibi eğitim oturumları gerçekleştiriyoruz.

MEDYA