Çocuk Hakları AkademisiRengarenk Çocuk Hakları Akademisi Başlıyor!  

Rengarenk Umutlar Derneği olarak, Protect Defenders’ın desteğiyle hayata geçireceğimiz Çocuk Hakları Akademisi’nin ilk dönemi başlıyor.

Silahlı çatışmalarlarda gerçekleşen çocuk hak ihlalleri ve hala süren etkileri başta olmak üzere, farklı alanlarda yaşanan birçok çocuk hak ihlali, Diyarbakır’da çocuk haklarına dair tartışma alanlarını çoğaltmaya ve birbirimizden öğrenmeye olan ihtiyacımızı büyütmüş ve aynı zamanda Diyarbakır’da çocuk haklarına dair çeşitli alanlarda birbirimizin kapasitesini güçlendirmeye ihtiyacımız olduğunu göstermiştir.

Bu nedenlerle, Rengarenk Umutlar Derneği olarak birlikte tartışmak, öğrenmek, eylemek ve umudu diri tutabilmek için bir alan yaratmanın yollarını arıyor, çocuk haklarına dair emek veren aktivist, sivil toplum örgütleri ve uzmanlar olarak sizleri Çocuk Hakları Akademisi’ne davet ediyoruz.  

Çocuk Hakları Akademisi;

 • Kısa vadede katılımcıları birlikte tartışacakları bir alan yaratarak ulusal ve yerel uzmanlarla bir araya getirmeyi, ihtiyaç duydukları çalışma alanlarında danışmanlık vermeyi,
 • Uzun vadede ise akademiden mezun olan katılımcıların gerçekleştirmek istedikleri çalışmalara hibe, danışmanlık vb. destekler sunmayı, ayrıca mezun olan katılımcıların uzman olarak akademide yer almasını hedeflemektedir.

İlk sene ulusal uzmanlar ve yerel uzmanlarla birlikte hazırlanacak atölye içeriklerinin ardından, akademinin diğer dönemlerde ulusal uzmanlar olmaksızın, akademiden mezun olan katılımcılardan bir sonraki dönem eğitim vermek isteyenlerle birlikte atölye içerikleri hazırlamaları beklenmektedir.

Bir diğer deyişle, yerelde deneyim paylaşımı yoluyla akademideki uzman kapasitesinin çoğaltılması, katılımcıları ve uzmanları aynı zamanda Akademi’nin bir parçası olması hedeflenmektedir. 

Atölye programında yer alan atölyeler:  

 • Çocukluk Algısı
 • Çocukluğun tarihsel gelişimi ve Çocuk Hakları Sözleşmeleri
 • ÇHS Temel İlkeleri I: “Yaşama ve Gelişme” ve “Ayrımcılık Yapmama”
 • ÇHS Temel İlkeleri II: “Çocuğun Üstün Yararı” ve “Katılım”
 • Çocukların Politik Hakları
 • Çocuk Hak İhlallerinin İzlenmesi, Belgelenmesi ve Raporlanması
 • Cezasızlıkla Mücadele ve Savunuculuk Araçları
 • Çocuk Koruma: Bütüncül bir Psiko-sosyal Çalışma
 • Salgın Kaynaklı Krizlere Müdahale
 • Silahlı Çatışma Kaynaklı Krizlere Müdahale
 • Doğal Afet Kaynaklı Krizlere Müdahale
 • Bedensel ve Mekansal Sınırlar, Onay Kültürü, Şiddetsiz İletişim

Uzman ve katılımcı çağrı metinleri ve başvuru için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Uzman Çağrısı

Katılımcı Çağrısı