Erken Çocukluk Eğitimi hakkında

4-6 yaş aralığındaki 15 çocuğun katılım sağladığı oyun odalarımızda, çocukların sosyal, duygusal, motor, bilişsel, dil gelişimi, öz bakım gibi alanlarda katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Toplumsal cinsiyet ve farklılıklara saygı gibi alternatif eğitim programları ile çocuklarda farkındalık oluşması hedeflenmektedir. Yapılan tüm çalışmalar sosyal-kültürel etkinlikler ile desteklenmektedir. Erken Çocukluk, Eğitim çalışmalarımız eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya yönelik yürüttüğümüz çalışmalardan biridir.
Image