Sur’da Oyun Mekanlarının Çocuk Haklarına Uygunluğunun İzlenmesi

ETKİNİZ’in desteği ile Rengarenk Umutlar Derneği'nin (RUMUD) çalışma alanı olan Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki çocuk oyun alanlarının çocuk haklarına uygunluğunu izleyerek; mevcut durumu ve ihlalleri görünür kılmak için saha çalışması yürütülmüş ve elde edilen bulgular raporlandırılarak yayımlanmıştır. Konuyla ilgili savunuculuk faaliyetleri yürütülmektedir.
Image

Çocuk İşçiliği İzleme Çalışması

Pandemi ile Artan Çocuk İşçiliğinin İzlenmesi Raporu - Diyarbakır Örneği: Pandemi döneminde artan yoksulluk, çocukların online eğitime erişiminde olumsuz sonuçlar yarattığı gibi, aynı zamanda çocukların çalışma hayatına dahil olmasına neden olmuştur. Bu bağlamda araştırma gerçekleştirilerek mevcut durumu raporlandırmıştır. Konuyla ilgili savunuculuk faaliyetleri yürütülmektedir. Friedrich Ebert Stiftung Derneği/ Türkiye Temsilciliği desteği ile gerçekleştirilmiştir.
Image