"Umut Çocuk Korosu"/ Kültür İçin Alan

Rengarenk Umutlar Derneği olarak yürüttüğümüz Umut Çocuk Korosu projesi ile amacımız, çocukların anadil gelişimlerine, eğlenme ve dinlenme ihtiyacının karşılanmasına, sosyalleşmelerine, kollektif üretim deneyimlemelerine ve duygularını sanat yolu ile ifade etmelerine katkı sunmaktır.
"Umut Çocuk Korosu" projesinde 7- 14 yaş arasındaki;
● 20 Çocuk ile Çok Dilli Çocuk Korosu (Kurmanci, Zazaki, Ermenice, Türkçe)
● 20 Çocuk ile Ritim Atölyesi (Erbane)
● 20 Çocuk ile Şarkılı Masal Tiyatrosu oluşturuldu ve kentin 2 ayrı sokağında yüzlerce katılımcıya gösterimler yapıldı.
Image

Birlikte Programı- Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Rengarenk Umutlar Derneği; Sivil Toplum Geliştirme Merkezi tarafından yürütülen BİRLİKTE: Yerel STÖ'ler için Kurumsal Destek Programı kapsamında 2 yıl boyunca kurumsal kapasite geliştirmek amacıyla desteklenmektedir. Aynı zamanda bu program kapsamında çocuklara barış perspektifi sunacak ve yine çocukların barış talebinin bir öznesi olmalarına katkı sağlayacak "Barış Modülü" çalışması desteklenmektedir.
Image

"Çocuklar için Rengarenk Umutlar"/ Sabancı Vakfı

Çocuklar için Rengarenk Umutlar projesi ile amacımız; Diyarbakır’da yıkıma maruz kalan mahallelerde yaşanan zorunlu göçün çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojik tahribatı hafifletmek ve bununla beraber bölgede oldukça kısıtlı bulunan kütüphane, kitapevi ve sosyal tesislerin dolduramadığı kültürel açığı iyileştirmeye katkı sunmaktır. Bu proje kapsamında Diyarbakır’ın Sur merkez ilçesinde yer alan 4 mahallede yaşayan 7-14 yaş arası 200 çocuğa ulaşılmıştır. Proje kapsamında yürütülen atölye ve kütüphane çalışmaları ile çocukların;
● Duygularını ifade etmelerine ortam sağlamayı
● İlerde olabilecek başka travmatik olaylardan kendilerini nasıl koruyacaklarını öğrenmelerini
● Şiddetsiz iletişim araçlarını kullanmalarını
● Özgüvenlerinin gelişmesini
● Gündelik hayatlarının içinde spor, kitap, çevre düzenlemesi gibi konuların yer etmesini sağlamak, hedeflenmiştir.

Ardıç Dayanışma Derneği işbirliğinde "Çocuklarla Çalışan Gönüllüler için Rehberlik Eğitimi" oluşturulmuş, proje kapsamında seçilen çocuk kitabı çocuklarla okunarak üzerinde inceleme/tartışma yapılmış, çocuklarla bu hikayeye yönelik resimler/çizimler yapılarak, kitap yeniden çocukların çizimleri ile oluşturulmuştur. Projede çocukların yanı sıra aileler ile de çalışmalar yapılmıştır.
Image

Anadolu Kültür Vakfı "Çocuk Çalışmaları Destek Programı"

Anadolu Kültür Vakfı'nın Kompetenz Interkulturelle Jugendhilfe ortaklığında, Güneydoğu Anadolu bölgesinde hak temelli çocuk çalışmaları yürüten kurum ve aktivistlere yönelik verdiği küçük bir hibe programından Dernek olarak ; Çocukların sanatsal çalışmalar yoluyla rehabilite süreçlerini hızlandırmak, Yeteneklerini keşfetmelerine destek olmak ve becerilerini geliştirmek Geri dönüşüm çalışmaları ile sürdürülebilir çevre bilinci oluşturmak Hedefleriyle 4 ayrı Atölye desteği alındı Micro makreme, İleri dönüşüm, Arbane (ritm) ve Doğal ritim atölyesi gerçekleştirildi.
Image

"Mevsimlik Değil Her Zaman Çocuk"/ Friedrich Ebert-Stiftung Derneği/ Türkiye Temsilciliği

Mevsimlik Değil Her Zaman Çocuk projesi genel olarak tarımda çalışan gezici/geçici/mahalli (yerel) tarım işçisi çocukların haklarını öğrenmelerini sağlamak, çocukların yüksek yararını gözetmek, görünür kılmak amacıyla yürütüldü. Tarımda Mevsimlik Gezici/Geçici İşçilik ve Çocuk Çalıştayı, Eğitici Eğitimleri, Aile- Çocuk Eğitimleri, Yuvarlak Masa Toplantıları, Afiş- Broşür Çalışmaları ve Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Çocuk Raporu proje kapsamında yürütülen faaliyetlerdir.
Image

Sivil Toplum Destekleme Vakfı/ Turkey Mozaik Foundation - Çocuk Fonu 2020 Kurumsal Hibe Programı

Çocuk Fonu 2020 Kurumsal Hibe programı, Rengarenk Umutlar Derneği’nin kaynak geliştirme kurumsal kapasitesini güçlendirmek ve Sürdürülebilir Kaynak Modeli’ni oluşturmayı amaçlamaktadır
Image

ETKİNİZ- İzleme Stratejisi

Pandemi sürecinden sonra Rengarenk Umutlar Derneği'nin (RUMUD) çalışma alanı olan Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan çocukların yaşadıkları hak ihlallerini ve mevcut durumu ortaya koymak için izleme- raporlama yol haritası çıkarmak ve savunu faaliyetlerini yürütmeyi amaçlamaktadır.
Image

Sivil Toplum Destekleme Vakfı/ COVID- 19 Acil Destek Fonu

Sur ilçesinde yaşayan 115 çocuğun evlerinde sınırsız internet erişimini sağlamak amacıyla STDV/ COVID-19 Acil Destek Fonu aracılığıyla Radyolink desteğini kapsamaktadır.
Image

"Bir Varmış Sur Oynarmış" / Sabancı Vakfı

Proje, Rengarenk Umutlar Derneği ve Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BoMoVu) ortak çalışmasıyla Sur’da yaşayan veya yaşamış olan hedef kitlesi çocukların yıkıma uğratılan yaşam alanlarındaki kültürel çeşitliliği keşfetmelerine, kendilerinin de dâhil olmak üzere burada var olan çeşitli kimlikler hakkındaki güven hissini geliştirmeye ve özgüvenlerini artırmaya yöneliktir. Bunu başarmak için beden odaklı yaklaşımı benimseyerek çocukların duygularının ve hafızalarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.
Image

Haklara Destek Programı/ Hafıza Merkezi- Heinrich Böll Stiftung

Haklara Destek Programı kapsamında RUMUD kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları dışında çocukların katılımıyla Barış Hakkı’na odaklanan çalışmalar yapılmıştır. Çalışma sonucunda modüller oluşturulmuştur.
Image

Protect Defenders

Protect Defenders tarafından desteklenen "Çocuk Hakları Akademisi" projesi ile derneğimizin üye/ gönüllülerine ve çocuk hakları alanında çalışan diğer STÖ temsilcilerine 7 ay süreyle kavramsal ve uygulamalı eğitim atölyeleri planlanmıştır. Bu atölyelerde başta çocukların yaşam hakkını savunmak, ihlaller konusunda etkili mücadele edebilmek, çocuk haklarını kentin gündemine yerleştirebilmek, çocuk haklarının korunması ve gelişmesine yönelik etkili politikalar önermeye katkı sunması amaçlanmaktadır.
Image

Sivil Toplum Destekleme Vakfı/ Kurumsal Kapasite Destek Fonu

STDV tarafından 1 yıl süre ile RUMUD’un sosyal etki ölçme ve değerlendirme mekanizmasının oluşturulması amaçlanmaktadır.
Image

ETKİNİZ- Sur'da Oyun Mekanlarının Çocuk Haklarına Uygunluğunun İzlenmesi

ETKİNİZ’in desteği ile Rengarenk Umutlar Derneği'nin (RUMUD) çalışma alanı olan Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki çocuk oyun alanlarının çocuk haklarına uygunluğunu izleyerek; mevcut durumu ve ihlalleri görünür kılmak, bunları raporlamak ve etkili politika geliştirebilmek için gerçekleştirilecek savunu faaliyetlerinin dayanağını oluşturmaktır.
Image

Friedrich Ebert Stiftung Derneği/ Türkiye Temsilciliği- Çocuk İşçiliği İzleme Çalışması

Pandemi ile Artan Çocuk İşçiliğinin İzlenmesi Raporu - Diyarbakır Örneği: Pandemi döneminde artan yoksulluk, çocukların online eğitime erişiminde olumsuz sonuçlar yarattığı gibi, aynı zamanda çocukların çalışma hayatına dahil olmasına neden olmuştur. Bu bağlamda derneğimiz, bir araştırma gerçekleştirerek mevcut durumu belgeleyerek raporlandırmıştır. Konuyla ilgili savunuculuk faaliyetleri geliştirilecektir.
Image