Bizim Hikayemiz

Rengarenk Umutlar Derneği; çocuk hak ve özgürlükleri temelinde uzun yıllar sahada çalışmış bir grup aktivist tarafından kurulmuştur. Rengarenk Umutlar Derneği, dezavantajlı hale getirilen mahallelerde yaşayan, risk altındaki, ayrımcılığa maruz kalmış çocukların fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hak temelli faaliyetler yürütmeyi hedefleyen Diyarbakır/ Sur merkezli bir sivil toplum örgütüdür.

Rengarenk Umutlar Derneği - Çocuklar (Hatıra Fotoğrafı)

VİZYONUMUZ

Çocukların çocuk hakları temelinde çocukluğunu çocuk gibi yaşadığı, barış içinde tüm hak ve hizmetlere eşit bir şekilde ulaşabildiği ve katılımlarının sağlandığı bir çocuk dünyası... Bunu yaratmak için daha geniş bölgelerde hizmet veren, eğitimde alternatif uygulanabilir  modeller geliştiren, finansal ve insan kaynağıyla güçlü ve sürdürülebilir, ulusal ve uluslararası alanda örnek ve öncü bir RUMUD olmak.

MİSYONUMUZ

Çocukların günlük rutin yaşantılarında, göç, çatışma ve doğal afetler dahil her türlü kriz zamanlarında, her türlü ihmal ve istismara karşı koruyucu ve önleyici çalışmalar yapmak. Barış kültürünü ve çocukların temel hakları olan üstün yarar, yaşama ve gelişme, katılım ve ayrımcılık yapmama doğrultusundaki çalışmaları çocuklarla birlikte yeniden inşa etmek.

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

 1. Hak temelli: Hak temelli sözleşmeleri odağımıza alarak, tüm canlı ve cansız varlıkları odağına alan, hak temelli çalışmalar yaparız.
 2. Eşitlik: Ayrımcılık yapmadan etkileşimde olduğumuz herkese eşit davranırız. Ancak özel grupların özel ihtiyaçlarının karşılanmasının da eşitlemek olduğunun bilincindeyiz.
 3. Katılımcılık: Yönetişim ilkesinden hareketle, ilgili tüm tarafların katılımıyla çalışmaları yürütür ve kararları alırız.
 4. Dayanışma: Birlikte güçlenir ve güçlendiririz. Birbirimizi iyileştirme prensibiyle hareket ederiz.
 5. Çalışma barışı: Çalışma anlayışımız, insan kaynağımızın iyi olma halini gözetmektir.
 6. Hesap verebilirlik/Şeffaflık: Çalışma alanımızda yaptıklarımızın ve maliyetlerimizin açıklamasını gerekçeleriyle ilgili taraflara yaparız.
 7. Çok dillilik: Her dilin zenginliğine ve kullanılmasına saygı duyarak, kişilerin kendilerini ana dillerinde ifade etmesi yönünde talepkar oluruz ve çalışma alanımızda yer vermeye gayret ederiz.
 8. Çocuk odaklılık: Odağında çocuk olarak, tasarlanmış yapılarda (meclis, inisiyatif gibi) birlikte olarak, kararlarımızda, çalışmalarımızda çocuklarla birlikte hareket ederiz.
 9. Kapsayıcılık: Her tür çalışmamızda odağımızda çocuk olmakla birlikte, tüm canlı ve cansız varlıkların haklarını gözeterek hareket ederiz.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Çalışmamızın odağını, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşanan çatışmalardan etkilenen 4-18 yaş arasındaki çocuklar oluşturmaktadır. Bu yaş aralığındaki çocukların  gündelik hayatlarına yansıyan travmaların etkilerini azaltabilmek için, sosyo- kültürel ve psikososyal çalışmalar düzenlemektedir. Derneğimiz kuruluş amaç ve ilkeleri çerçevesinde aşağıda belirtilen alanlarda görev ve sorumluluklar üstlenmektedir:

Çocukların günlük rutin yaşantılarında, göç, çatışma ve doğal afetler dahil her türlü kriz zamanlarında, her türlü ihmal ve istismara karşı koruyucu ve önleyici çalışmalar yapmak. Barış kültürünü ve çocukların temel hakları olan üstün yarar, yaşama ve gelişme, katılım ve ayrımcılık yapmama doğrultusundaki çalışmaları çocuklarla birlikte yeniden inşa etmek.

Derneğimiz kuruluş amaç ve ilkeleri çerçevesinde aşağıdaki alanlarda görev ve sorumluluklar üstlenmektedir;

 • Sosyal çalışmacı, sosyolog, psikolog ve çocuk hakları çalışanları ile travma sonrası sağaltıcı atölyeler ve çalışmalar yapmak;
 • Çatışmalı ortam, göç ve benzeri toplumsal veya doğal olaylar nedeniyle bozulan sosyal ve kültürel yapının onarılmasını destekleyecek etkinlikler düzenlemek;
 • Hedef gruplara yönelik durum ve ihtiyaç tespiti çalışmaları yapmak;
 • İhtiyaç alanlarında eğitimler düzenlemek;
 • İhtiyaç alanlarında hizmetlere erişimi desteklemek;
 • Hak temelli bir yöntemle, önleyici ve iyileştirici çalışmalar yapmak;
 • Haklara dair izleme ve savunuculuk faaliyeti yapmak.

ZİRAAT BANKASI
Rengarenk Umutlar Derneği
Türk Lirası Hesabı
IBAN:
TR41 0001 0000 9184 9571 1350 01
Hesap No: 849571135001
Swift: TCZBTR2A

ZİRAAT BANKASI
Rengarenk Umutlar Derneği
Euro Hesabı
IBAN:
TR84 0001 0000 9184 9571 1350 03
Hesap No: 849571135003
Swift: TCZBTR2A


80 Etkinlik

Dernek, Suriçi’nde yaşayan toplam 1000 çocuğa doğrudan ve dolaylı yollarla erişti.

35+ gönüllü

Dernek bünyesinde bir çok sivil toplum kuruluşundan temsilcilere ek, herhangi bir yerde aktif çalışmayan ve çeşitli alanlarda uzmanlıkları bulunan gönüllüler yer almaktadır.

Kredi kartınız ile online bağış yapabilmeniz için, çok yakında Fonzip sistemini kullanıyor olacağız.


Video