EKİBİMİZ

YÜRÜTME KURULU

Yeter Erel TUMA
Genel Koordinatör

Necla KORKMAZ
İzleme ve Belgeleme Koordinatörü

Umut Ciwan AYTAŞ
Finans ve İdari İşler Koordinatörü

Alper YALÇIN
Çocuk Hakları Akademisi Koordinatörü

Duriye EREL
Atölyeler ve Saha Koordinatörü

Asiye TURFAN
Erken Çocukluk Eğitimi Koordinatörü

Dilan TAŞDEMİR
İletişim Koordinatörü

Derya AKMAN
Kütüphaneler Sorumlusu

DANIŞMA KURULU

KURUCULAR KURULU

ETİK KURUL

GÖNÜLLÜLER