Hakkımızda eski

Hakkımızda Daha Fazla:

2017 Yılında bir amaçla yola çıktık.

Sur içerisinde son yıllarda yaşanan çatışmalardan etkilenen çocuk ve kadınlar ile çalışıyor, travmanın izlerini silmek için çalışmalar yapıyoruz.

Derneğimizde 35 aktif gönüllü bulunuyor.

Gönüllülerimiz atölyeler, etkinlikler ve sosyal faaliyetler organize ediyor, Suriçi’nde yaşayan çocuklara erişmek için çalışıyorlar.


Facebook-f


Twitter


Youtube


Instagram

HAKKIMIZDA

Rengarenk Umutlar Derneği, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde son yıllarda yaşanan çatışmalardan etkilenen 5-18 yaş arasındaki çocuk ve kadınlarla sosyo-kültürel ve sosyo-psikolojik çalışmalar yaparak, bölgedeki gündelik hayatın akışında travmanın izlerini silmek amacıyla kuruldu. Sur ilçesi her zaman şehrin yoksul bir bölgesi olarak anılmış ve anılmaya da devam etmektedir. Bölgede yaşayan nüfus ekonomik açıdan zor bir mücadele vermektedir. Buna bağlı olarak burada yaşayan çocuklar da yaşıtlarının erişebildiği bir çok haktan ve etkinlikten mahrumdurlar. 

31 Aralık 2017’de açılışla beraber aktif çalışmalarına başlayan dernek, bir yıl içerisinde yaklaşık 200 çocukla düzenli olarak drama, toplumsal cinsiyet, koro, farklılıklara saygı, sanat gibi bir çok atölye gerçekleştirdi. Ayrıca çocukların ücretsiz bir şekilde oyuncaklardan faydalandığı oyuncak kütüphanesi de yıl içerisinde 150 kadar çocuğa erişti. Atölye, etkinlik ve kütüphanenin dışında dernekte gerçekleştirilen çeşitli faaliyetler de dahil edildiğinde Suriçi’nde yaşayan toplam 1000 çocuğa doğrudan ve dolaylı yollarla erişildi

Bununla birlikte çocuklar Diyarbakır’da gerçekleşen tiyatro, sinema, yaz kampı, fidan ekimi, akvaryum ziyareti gibi bir çok farklı sosyal aktiviteye götürüldü. 

Dernek aynı zamanda kadınlarla da çalışmalar yürüten bir kurum. Bir sene boyunca kadınlarla, Dünya Kadınlar Günü etkinliği, film gösterimleri, üreme ve cinsel sağlık eğitimleri gibi bölgedeki kadınlar için hem sosyal aktivite hem de öğretici nitelikte bir çok etkinlik hayata geçirildi.

Tüm bu bahsi geçen etkinliklerin tümü dernek gönüllüleri tarafından organize edilip yürütülmektedir. Dernek bünyesinde bir çok sivil toplum kuruluşundan temsilcilerin dışında herhangi bir yerde aktif çalışmayan ve çeşitli alanlarda uzmanlıkları bulunan gönüllüler yer almaktadır. Tüm çalışmalar toplamda 35 aktif gönüllü ile gerçekleşmekte.  

Misyon
Vizyon
Misyon

Çatışmalı ortam ve göç benzeri toplumsal veya doğal olaylar nedeniyle çocukların bozulan sosyal ve kültürel yapısının yeniden onarılmasını sağlamak amacıyla insan hakları ve çocuğun yüksek yararını dikkate alan ekiplerle yaşanan travmatik süreçlerin aşılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

Vizyon

Çocukların; 

Çocuk hakları temelinde çocukluğunu çocuk gibi yaşadığı, tüm hak ve hizmetlere eşit bir şekilde ulaşabildiği ve katılımlarının sağlandığı bir çocuk dünyası…

EKİBİMİZ

Majin OĞRU
Erbane Atölyesi ve etkinliklerde destek

Ramazan İNALHAN
İngilizce Atölyesi

Özge SAMUK
Drama 

E.Ezra ELBİSTAN
İdari, teknik, kaynak geliştirme

Evrim AKKUŞ
Satranç Atölyesi

Aksel AKKAYA
İdari İşler

Duriye EREL
Atölyeler ve gönüllü ilişkilerinin yürütülmesi
Sabancı projesi koordinatörlüğü

Mehmet EREL
Teknik İşler

Yusuf BİLEN
Bağlama Atölyesi

Baver ARSLAN
Yaşam Becerileri Atölyesi
Sabancı projesi koordinatörlüğü

Nazlıcan ECER
Dernek çalışmalarında destek

Helin OCAKLI
Dernek çalışmalarında destek

Ramazan ALATAŞ
Sanat Atölyesi

Derya AKMAN
Oyuncak Kütüphanesi

Gülistan BAĞIR
Dernek çalışmalarında destek

Asiye TURFAN
Oyun Odası (Erken Çocukluk)

Mehmet BİLEN
Drama ve Türkçe dersi

Dilovan BULUT
Çocuk Hakları Atölyesi

Yeter EREL TUMA
İdari işler
Muhasebe
STGM Proje Koordinatörü

Serhat DERİNER
Drama

Esma TURFAN
Erbane

Güneş KASAMAK
Erbane

Dilan TAŞDEMİR
İdari İşler, İletişim

Devran AKTOP
Mikro-Makrome Atölyesi 

Rojda BARIŞ
Yaşam Becerileri 

Fatma ÇELİK
Fotoğraf Atölyesi 

Şeyda TANRIVERDİ 
Sanat Atölyesi 

Sultan BİLEN
Çevre Atölyesi

Ebru Hilal ŞANLI
Ana Dilde Hikaye Okuma Atölyesi

Gulan YAKLAV
Ebru Atölyesi

ÜYESİ OLDUĞUMUZ AĞLAR

Diyarbakır Çocuk Çalışmaları Ağı

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı

BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIMIZ KURUMLAR

BELGELERİMİZ


TÜZÜK


2019-2021 Stratejik Plan


TeleKonferans Atölyeleri

Covid-19 Pandemisi’nde Sur’da Yaşayan Çocuklarla Yapılan Tele-Konferans Atölyeleri Sonuç Raporu


Çocukların Barış Algısı Raporu


SURİÇİ’NDE ÇOCUK OLMAK

Suriçi’nde Çocukların Oyun Hakkını İzleme Raporu


SURİÇİ’NDE ÇOCUK OLMAK RAPOR ÖZETİ

BASINDA BİZ