Telekonferans Yöntemi ile Psiko-Sosyal Destek Atölyeleri

Sur ilçesinde yaşayan 115 çocukla, STDV/ COVID-19 Acil Destek Fonu aracılığıyla Telekonferans yöntemiyle psiko-sosyal destek çalışması gerçekleştirilmiştir.
Image

Sözlü Tarih Atölyeleri

Proje, Rengarenk Umutlar Derneği ve Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği (BoMoVu) ortak çalışmasıyla Sur’da yaşayan veya yaşamış olan hedef kitlesi çocukların yıkıma uğratılan yaşam alanlarındaki kültürel çeşitliliği keşfetmelerine, kendilerinin de dâhil olmak üzere burada var olan çeşitli kimlikler hakkındaki güven hissini geliştirmeye ve özgüvenlerini artırmaya yöneliktir. Bunu gerçekleştirmek için beden odaklı yaklaşımı benimseyerek çocukların duygularının ve hafızalarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 
Image

Çocuklarla Söyleşiler

Çocukların önerileri ile her hafta kentteki sanatçı, sporcu, iş insanı vb. farklı meslek grupları ile söyleşiler düzenleniyor ve kentte gerçekleşen sanatsal-sportif etkinliklere çocukların katılımı sağlanıyor.
Image

Kültürel Ve Sanatsal Aktiviteler

Kültürel-sanatsal aktiviteler ile çocuğun kültürel-sanatsal bakış açısını geliştirmek ile birlikte kendi yeteneklerini keşfetmesine alan açmaktadır. Bu kapsamda düzenlenen müzik, erbane, bağlama, drama, tiyatro, geri dönüşüm, taş boyama, dans vb. atölyeler düzenleyerek çocukların gelişimlerini güçlendirmesi bakımından önem taşımaktadır. Sanat çalışmaları kültürel içerikler ile güçlendirerek çocuğun kültürel barışına katkı sunmanın yanı sıra çocukların kendilerini sanat yoluyla ifade edebilmelerine destek olmaya çalışıyoruz.
Image