Tahir Elçi Oyuncak Kütüphanesi

Çocukların hayal gücünü, gelişimini ve becerilerini güçlendiren; şiddeti özendirmeyen, cinsiyetçiliği pekiştirmeyen ve ayrımcılığı çağrıştırmayan yeni ve 2. el oyuncaklardan oluşuyor. Oyuncağa erişimi olmayan çocuklar üyelik sistemi olan kütüphaneye gelip istedikleri oyuncağı alıyor ve 1 hafta sonra yenisi ile değiştirmek üzere geri getiriyorlar.
Image

Kitap Kütüphanesi

Çok dilli ve yaklaşık 5 bin kitaptan oluşan kütüphanemiz, çocukların yaş gruplarına uygun olarak, roman, öykü, araştırma, kişisel gelişim vb. sınıflandırmalarla ayrıştırılmış, çocukların mekansal olarak da vakit geçirebileceği şekilde düzenlenmiştir.
Image

Bisiklet Kütüphanesi

Oyuncak Kütüphanesinin kurulmasından hemen sonra çocuklar ve ailelerin talepleri doğrultusunda bisiklet kütüphanesi oluşturulmuştur. Kampanya ile elimize ulaşan yeni ve 2. el bisiklet sayısının yetersizliği nedeni ile bir çözüm yolu olarak ve okumayı da teşvik etmesi için en çok kitap okuyan çocuğa bisiklet kullanımı önceliği tanınmıştır.
Image

Kültürel Ve Sanatsal Aktiviteler

Kültürel-sanatsal aktiviteler ile çocuğun kültürel-sanatsal bakış açısını geliştirmek ile birlikte kendi yeteneklerini keşfetmesine alan açmaktadır. Bu kapsamda düzenlenen müzik, erbane, bağlama, drama, tiyatro, geri dönüşüm, taş boyama, dans vb. atölyeler düzenleyerek çocukların gelişimlerini güçlendirmesi bakımından önem taşımaktadır. Sanat çalışmaları kültürel içerikler ile güçlendirerek çocuğun kültürel barışına katkı sunmanın yanı sıra çocukların kendilerini sanat yoluyla ifade edebilmelerine destek olmaya çalışıyoruz.
Image